De andra lapphundsraserna

Svensk lapphund

Precis som den finska lapphunden, gjorde den svenska lapphunden sitt intåg med samerna. Svensk lapphund anses vara en av de första svenska raserna och fungerar även som nationalras. Detta därför att den första erkända rasen från den Svenska Kennelklubben just var en svensk lapphund. Därför har denna hundras som även räknas som ett svenskt kulturarv, en mycket sträng avelsstandard så att den bevaras så som den är.

Den svenska lapphunden är svart i pälsen men annars är den mycket lik de övriga lapphundarna och har samma egenskaper, dvs mycket tillgivna och snälla men rena energiknippen ute i arbete.

Till jakten passar den att jaga älg, rådjur och vildsvin.

Lapsk vallhund

Den lapska vallhunden är mindre yvig i pälsen och är också mer korthårig. Trots det fäller den sin päls två gånger om året men har i övrigt en mycket tålig hårbeklädnad och slitstarka tassar.

Annars liknar den mycket den finska lapphunden med en enorm uthållighet samtidigt som den är en kär familjehund som älskar sina ägare. Den lapska vallhunden kommer också från Finland och är mycket duktig på att samla in renhjordar i stora flockar.

Olenegonka sjpits – den ryska lapphunden

Till vallande spetsar som lapphunden kommit att tillhöra, finns även den ryska lapphunden olenegonka sjpits som står nära samojedhunden eller lajkorna som härstammar från Sibirien. De både vallar och används som slädhund och har, även de, brukats för renskötsel för länge sedan.

Spetsar

Alla dessa lapphundar räknas till urhundarna och hör till gruppen “Spetsar”. Man har t.o.m. hittat hundskelett från den yngre stenåldern då dessa hundar följde i människans fotspår. Människorna vandrade sedan uppåt mot Norden och hundarna förändrades och anpassades till det kalla klimatet. Spetsar har alltid upprättstående öron och en kilformad skalle samt en böjd och yvig svans. Det finns många olika varianter av spetsar, som asiatiska spetsar dit chow-chow räknas, nordliga spetsar som samojedhundar, polarhundar och Welsh corgi för att bara nämna några.

Leave a Reply

Your email address will not be published.